Sutare

Sutare

Sutaren (Tinca tinca)  förekommer sparsamt i Kävlingeån. Sutaren är en bronsfärgad, grönskimrande och ibland sotsvart karpfisk med små fina fjäll, röda ögon och två  skäggtömmar.

I Kävlingeån kan sutaren bli ca 2 kg. Den leker under sommaren i juni och juli över grunda vegetationsområden. Sutaren söker sin föda längs bottnen i vegetationsrika områden och är ofta aktiv under natten. På sportfiske fångas sutare med mete.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde