Lake

Lake

Laken (Lota lota)  förekommer sparsamt i Kävlingeån. Laken är den enda torskfisk som lever i sötvatten. Den är långsträckt, har en marmorerad teckning och en lång skäggtöm på hakan. I Kävlingeån blir laken ca 1 kg. Den leker under vintern i perioden december till februari över sand-, grus- och stenbotten. Laken är nattaktiv och är en rovfisk som vuxen. Arten har minskat inom Kävlingeån och är från år 2010 med på den nationella rödlistan och klassas som nära hotad (NT).

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde