Braxen

Braxen (Abramis brama) förekommer allmänt i åns djupare, långsamrinnande delar. Braxen har en hög kroppsform och hoppressade sidor, skiljs från björkna på de mörkgrå fenorna. I Kävlingeån kan braxen nå en vikt mellan 4 och 5 kg.

Braxen leker under försommaren i maj på vegetationsbeklädda bottnar. Den uppehåller sig över vegetationsrika mjukbottnar där den födosöker i bottensedimentet. På sportfiske fångas braxen med mete.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde