Sandkrypare

Sandkryparen

Sandkryparen (Gobio gobio) förekommer sparsamt i Kävlingeåns strömmande partier och i tillflödet Bråån. Den är en liten metallskimrande karpfisk, har mörk rygg samt har två skäggtömmar. Sandkryparen blir ca 15 cm. Leken sker under försommaren i maj och juni över sandiga och grusiga bottnar. Den lever gruppvis i snabbt rinnande vatten. Arten var tidigare rödlistad men har tagits bort från rödlistan från år 2005, då den ökat i utbredning och numerär inom de vattendrag där den förekommer.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde