Karp

Karp

Karpen (Cyprinus carpio) förekommer sparsamt i Kävlingeån och i några dammar och sjöar. Den har en långsträckt ryggfena och skäggtömmar. Arten är ej ursprunglig i Sverige utan är från början inplanterad från sydöstra Europa. Flera olika varianter av karp förekommer, såsom fjällkarp, spegelkarp och läderkarp.

Karp

I Kävlingeån kan karpen nå en vikt av 12 till 14 kg. Karpen leker under försommaren i maj och juni på strandnära vegetationsområden. Den är en bottenfisk och föredrar stillastående till långsamt rinnande vatten. Karpen kan nå en ålder upp till 50 år. På sportfiske fångas karp med mete.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde