Gers

Gersen (Gymnocephalus cernuus)  förekommer i Kävlingeåns lugnflytande delar och i några sjöar. Den liknar abborren i form och gösen i färg men är betydligt mindre. Gärsen kan bli ca 15 cm. Leken sker under våren i april-maj över sand- och grusbotten med vegetation. Den lever i långsamt rinnande partier av ån på sand- och grusbottnar, oftast i grupper och äter i huvudsak insektslarver samt kräftdjur.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde