Lax

Lax

Lax (Salmo salar) förekommer sporadiskt; enstaka exemplar har registrerats i Kävlingeån under senare år. De få laxar som har fångats i Kävlingeån har varit i storlek 2 till 6 kg.

Laxen leker under hösten i oktober och november i hårt strömmande vatten på grus och stenbotten. Laxungarna stannar två år på uppväxtplatserna därefter vandrar de som smolt ut till havet, vilket sker i april och maj månad. Återvandring för lek sker efter ett till tre år i havet.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde