Id

Id

Iden (Leuciscus idus) förekommer allmänt i åns nedre delar. De kvarndämmen som finns i Kävlingeåns mellersta delar utgör vandringshinder för arten. I åns övre delar förekommer den mer sparsamt. Iden har rödaktiga buk- och analfenor. Den skiljs från mörten genom en slankare kroppsform och gula ögon.

Iden kan nå en vikt av ca 2 kg. Leken sker under våren i mars och april, i rinnande vatten över sten och vegetationsbotten. Iden lever i stim och i åns nedre del vandrar den ut i havet under sommaren för näringssök. På sportfiske fångas id med mete och flugfiske.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde