Stensimpa

Stensimpa

Stensimpan (Cottus gobio) förekommer sparsamt i Kävlingeån och mer allmänt i Klingavälsån. Den är en liten bottenbunden fisk med stort huvud och stora bröstfenor. Stensimpan kan bli ca 12 cm. Stensimpan har ingen ursprunglig förekomst i Kävlingeån utan har spridit sig från ett tillflöde till Klingavälsån, där arten av misstag kom ut i samband med ett vetenskapligt experiment (Lunds universitet). Leken sker på våren i mars till maj, hanen bygger ett grottliknande bo och efter befruktning vaktar hanen boet och viftar friskt vatten på rommen. Stensimpan är aktivast på nätterna och ligger under dagen gömd under stenar och grus. Arten omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde