Ruda

Ruda, Sjöruda

Rudan ( Carassius carassius) förekommer längs hela Kävlingeån och i småvatten och dammar längs ån. Rudan liknar karpen men saknar skäggtömmar. Den kan förekomma i två morfer, sjöruda som är högryggad och finns i vatten med förekomst av rovfiskar som gädda, samt dammruda som är en mindre slankare form som förekommer i vatten där rovfiskar saknas. Leken sker under försommaren i maj och juli över vegetationsbottnar. På sportfiske fångas ruda med mete.

Dammruda
Ruda, Sjöruda
Sjöruda
© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde