Storspigg

Storspigg

Storspiggen (Gasterosteus aculeatus)  förekommer allmänt i Kävlingeån och dess tillflöden. Den liknar småspiggen men har benplåtar på sidorna och har 3 ryggtaggar.

Storspigg

Storspiggen kan bli ca 8 cm. Den leker på våren och sommaren i perioden mars till juli. Hanen bygger ett bo av växtdelar och efter att honan har lagt sin rom försvarar han boet aggressivt och viftar in friskt vatten. Storspiggen lever i stim och uppehåller sig nära stränderna.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde