Elritsa

Elritsan (Phoxinus phoxinus)  har höga miljökrav och förekommer på strömsatta, grusiga eller steniga bottnar. Elritsan är bland de mest försurningskänsliga fiskarterna i rinnande vatten.

Den når en längd av ca 12 cm. Leken sker under försommaren i maj-juni på strömsatta grusbottnar. Vid leken ändrar hanfisken färg och blir lysande röd på buksidan.  Där det finns elritsa förekommer den ofta i stora stim.

Elritsa hona
Elritsa hona
Elritsa – hane
© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde