Nors

Nors

Norsen (Osmerus eperlanus) förekommer mycket sporadiskt i Kävlingeån, den finns dock i Sövdesjön, som ligger uppströms i vattensystemet. Tidigare har den även funnits i Vombsjön. Norsen är en ishavsrelikt och i Skåne finns den endast i några få sjöar. Den är en slank, silverglänsande fisk med fettfena. Den har en stark lukt av gurka och kan bli ca 20 cm. Norsen leker tidigt på våren över långgrunda grus- och stenstränder. Den lever stimvis i vattnets mellanskikt.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde