Småspigg

Småspigg

Småspiggen (Pungitius pungitius)  förekommer allmänt i Kävlingeån  och dess tillflöden oftast på grunt vatten i tät vegetation. Den liknar storspiggen men är gulgrön och har 7 till 11 ryggtaggar. Småspiggen kan bli ca 7 cm. Den leker på våren i april och maj eller på hösten i augusti och september. Hanen bygger ett tunnelliknande bo och efter att honan har lagt sin rom försvarar han boet och viftar in friskt vatten.

Småspigg

Småspiggen är föroreningstålig, överlever låga syrgasvärden och är den art som sist finns kvar vid en föroreningssituation.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde