Skrubbskädda

Skrubbskädda

I åns nedre delarna förekommer skrubbskäddan (Platichthys flesus), som under sina första år vandrar upp i sötvatten för näringssök. Skrubbskäddan kan i ån bli ca 30 cm. Leken sker i havet vid en ålder av 3 till 4 år. På sportfiske fångas skrubbskädda med mete.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde