Regnbåge

Regnbåge

Regnbågen (Oncorhynchus mykiss) förekommer sporadiskt i Lödde- Kävlingeån. Den är ej ursprunglig och de individer som fångas är oftast rymlingar från fiskodlingar. Dess naturliga förekomst är västra delarna av USA. I Kävlingeån har det fångats regnbåge på 4 till 5 kg. Regnbågens lektid är under våren i mars och april, som regel misslyckas leken då fiskens naturliga lekmiljöer saknas. På sportfiske har regnbåge fångats på spinn- och flugfiske.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde