Mört

Mört

Mörten (Rutilus rutilus) är den vanligaste karpfisken i Kävlingeån. Mörten är silverglänsande och har röda ögon och fenor. Den kan i Kävlingeån nå vikter på 0.5 till 1 kg.

Mört

Leken sker under våren i april och maj längs stränderna eller i åns strömmande partier. Mörten lever i stim och äter mest insektslarver men även kräftdjur, snäckor och alger. Den är en vanlig bytesfisk för abborre och gädda. På sportfiske fångas mört med mete.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde