Löja

Löja

Löjan (Alburnus alburnus) förekommer allmänt inom Lödde- och Kävlingeån. Den är en slank och silverglittrande karpfisk som kan bli upp till 20 cm.

Löjan leker under försommaren i maj och juni över stenig botten nära stranden. Löjan lever i stim och jagar i vattnets mellanskikt eller strax under ytan. Löjan är en vanlig bytesfisk för flera rovfiskar som abborre och gädda.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde