Havsnejonöga

Havsnejonöga

Havsnejonöga (Petromyzon marinus) fanns enligt Lilljeborg (Sveriges och Norges Fiskar 1891) i Öresund i trakten av Lomma och i ån, där den fångades i Löddeström. Inga säkra uppgifter finns idag på att havsnejonögaon förekommer i Kävlingeån. Att havsnejonöga har minskat och/eller försvunnit från Kävlinge- och Löddeån beror sannolikt på föroreningar i ån, som var hårt belastad med återkommande fiskdöd under en lång period. Havsnejonöga kan förhoppningsvis på sikt återkomma då den eventuellt kan spridas från andra bestånd i Skåne via havet. Närliggande vattendrag där arten har påträffats under senare tid är Råån och Rönne å. Havsnejonöga är rödlistad och klassas som nära hotad (NT).

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde