Groplöja

Groplöja

Groplöjan förkommer mycket sparsamt i åarna och i intilliggande dammar. Den förekommer i sjöarna Häljasjön och Krankesjön. Groplöjan är en liten mörtliknande fisk som har en delvis reducerad sidolinje. Den kan bli ca 5-10 cm. Leken sker på försommaren i maj och juni. Groplöjan lever stimvis uppe i ytvattnet. Arten var tidigare rödlistad men har tagits bort från rödlistan från år 2010.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde