Grönling

Grönling

I Kävlingeån och i dess tillflöden förekommer grönlingen (Barbatula barbatula) tämligen allmänt på strömsatta grusiga och steniga bottnar. Grönlingen är en slank fisk,  har en gråbrun och grönaktig färg samt har sex skäggtömmar på huvudets undersida. Grönlingen kan nå en längd av 12-14 cm. Den leker under våren och försommaren i april-juni på grunt vatten på grus- och stenbotten. Arten var tidigare rödlistad men har tagits bort från rödlistan från år 2005, då den ökat i utbredning och numerär inom de vattendrag där den förekommer.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde