Gös

Gös

Gösen (Sander lucioperca) är en utpräglad rovfisk och förekommer sparsamt i Kävlingeåns lugnflytande djupare delar. Den förekommer allmänt i Vombsjön. Gösen är mer långsträckt än abborren och är betydligt större. Den kan i Kävlingeån nå en vikt mellan 5 och 7 kg. Gösen leker under våren i april och maj på sandiga, grusiga och steniga bottnar med växtlighet. Gösen lever ensam eller i stim. Under sommaren är den aktiv under natten, den ser bra i mörker och kan därmed smyga sig på sitt byte. På sportfiske fångas gösen med mete och spinnfiske.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde