Björkna

Björkna

Björknan (Abramis bjoerkna) förekommer allmänt i Kävlingeåns långsamrinnande delar. Den liknar braxen i form men skiljs från denna på de röda fenbaserna, de silvervita sidorna och ett betydligt större öga. Björknan kan nå en vikt på ca 0.5 kg. Leken sker under försommaren i juni på vegetationsrika, grunda bottnar. Björknan håller till längs bottnen och i vattnets mellanskikt. På sportfiske fångas Björknan med mete.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde