Bäcknejonöga

nejonöga

Nejonögon tillhör gruppen rundmunnar, som är broskfiskar och anses vara primitivare än benfiskar. Genetiska undersökningar under senare tid antyder ett nära släktskap mellan bäcknejonöga (Lampetra planeri) och flodnejonöga (Lampetra fluviatilis), så nära att de kanske bör räknas som samma art.

nejonöga

Den art/form som förekommer i Kävlingeån har tidigare angivits som bäcknejonöga och kan bli ca 15 cm. Nejonögon lever under sina första år i ett larvstadium (linål) som saknar ögon, nedgrävda i bottnen där den filtrerar mikroorganismer från bottensedimentet. Under hösten genomgår nejonöga en metamorfos, blir silverfärgad och får ögon. Leken sker under våren och försommaren i april-maj i strömmande vatten på grunda grus- och stenbottnar.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde