Ål

ål

Ålen förekommer allmänt i vattendragen och i sjöarna. Den är en ormliknande fisk med mycket små fjäll och slemmig hud. Ålen fortplantar sig i havet men lever en stor del av sitt liv i sötvatten. I Kävlingeån kan ålen bli upp till ca 3 kg. Ålen är i huvudsak nattaktiv och jagar aktivt efter bottendjur, kräftor och fisk.

Från år 2005 är ålen rödlistad och klassas som akut hotad (CR). Detta på grund av att invandringen av glasål till åar och sjöar har minskat med >90% de senaste 20 åren. Ålen är därför fredad inom Kävlingeån.

ål
© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde