Välkommen att fiska i Löddeån-Kävlingeån

Senaste inläggen från fiskevårdsområde Lödde- och Kävlingeån:

Grönling

I Kävlingeån och i dess tillflöden förekommer grönlingen (Barbatula barbatula) tämligen allmänt på strömsatta grusiga och steniga bottnar. Grönlingen är en slank fisk,  har en gråbrun och grönaktig färg samt har [...]
Läs mer

Elritsa

Elritsan (Phoxinus phoxinus)  har höga miljökrav och förekommer på strömsatta, grusiga eller steniga bottnar. Elritsan är bland de mest försurningskänsliga fiskarterna i rinnande vatten. Den når en längd av ca [...]
Läs mer

Sutare

Sutaren (Tinca tinca)  förekommer sparsamt i Kävlingeån. Sutaren är en bronsfärgad, grönskimrande och ibland sotsvart karpfisk med små fina fjäll, röda ögon och två  skäggtömmar. I Kävlingeån kan sutaren bli ca [...]
Läs mer

Ruda

Rudan ( Carassius carassius) förekommer längs hela Kävlingeån och i småvatten och dammar längs ån. Rudan liknar karpen men saknar skäggtömmar. Den kan förekomma i två morfer, sjöruda som är högryggad [...]
Läs mer

Karp

Karpen (Cyprinus carpio) förekommer sparsamt i Kävlingeån och i några dammar och sjöar. Den har en långsträckt ryggfena och skäggtömmar. Arten är ej ursprunglig i Sverige utan är från början [...]
Läs mer

Sarv

Sarven (Rutilus erythrophthalmus) förekommer allmänt i Kävlingeån. Den är dock mindre vanlig än mörten som den liknar men har lysande röda fenor, mässingsgul kroppsfärg och gulröda ögon. I Kävlingeån kan [...]
Läs mer
© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde