Välkommen att fiska i Löddeån-Kävlingeån

Senaste inläggen från fiskevårdsområde Lödde- och Kävlingeån:

Löja

Löjan (Alburnus alburnus) förekommer allmänt inom Lödde- och Kävlingeån. Den är en slank och silverglittrande karpfisk som kan bli upp till 20 cm. Löjan leker under försommaren i maj och [...]
Läs mer

Björkna

Björknan (Abramis bjoerkna) förekommer allmänt i Kävlingeåns långsamrinnande delar. Den liknar braxen i form men skiljs från denna på de röda fenbaserna, de silvervita sidorna och ett betydligt större öga. [...]
Läs mer

Mört

Mörten (Rutilus rutilus) är den vanligaste karpfisken i Kävlingeån. Mörten är silverglänsande och har röda ögon och fenor. Den kan i Kävlingeån nå vikter på 0.5 till 1 kg. Leken [...]
Läs mer

Braxen

Braxen (Abramis brama) förekommer allmänt i åns djupare, långsamrinnande delar. Braxen har en hög kroppsform och hoppressade sidor, skiljs från björkna på de mörkgrå fenorna. I Kävlingeån kan braxen nå [...]
Läs mer

Nytt år snart premiär

Nytt år, 2012, premiärfiske efter havsöring. Den milda vintern ger hopp om ett bra öringfiske i åns nedre delar under januari. Bra fiskeplatser är mynningsområdet, strömmarna vid Kävlinge och Rinnebäck. [...]
Läs mer

Id

Iden (Leuciscus idus) förekommer allmänt i åns nedre delar. De kvarndämmen som finns i Kävlingeåns mellersta delar utgör vandringshinder för arten. I åns övre delar förekommer den mer sparsamt. Iden [...]
Läs mer
© 2023
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde