Välkommen att fiska i Löddeån-Kävlingeån

Senaste inläggen från fiskevårdsområde Lödde- och Kävlingeån:

Mört

Mörten (Rutilus rutilus) är den vanligaste karpfisken i Kävlingeån. Mörten är silverglänsande och har röda ögon och fenor. Den kan i Kävlingeån nå vikter på 0.5 till 1 kg. Leken [...]
Läs mer

Braxen

Braxen (Abramis brama) förekommer allmänt i åns djupare, långsamrinnande delar. Braxen har en hög kroppsform och hoppressade sidor, skiljs från björkna på de mörkgrå fenorna. I Kävlingeån kan braxen nå [...]
Läs mer

Nytt år snart premiär

Nytt år, 2012, premiärfiske efter havsöring. Den milda vintern ger hopp om ett bra öringfiske i åns nedre delar under januari. Bra fiskeplatser är mynningsområdet, strömmarna vid Kävlinge och Rinnebäck. [...]
Läs mer

Id

Iden (Leuciscus idus) förekommer allmänt i åns nedre delar. De kvarndämmen som finns i Kävlingeåns mellersta delar utgör vandringshinder för arten. I åns övre delar förekommer den mer sparsamt. Iden [...]
Läs mer

Havsöring

Öringen (Salmo trutta) förekommer allmänt i Kävlingeån och i dess tillflöden. Under senare år har förutsättningarna förbättrats för den havsvandrande öringen (kallas allmänt för havsöring), dels har vattenkvalitén förbättrats på [...]
Läs mer
© 2023
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde