Napp å Nytt – Löddeå och Kävlingeå

Havsöring

Öringen (Salmo trutta) förekommer allmänt i Kävlingeån och i dess tillflöden. Under senare år har förutsättningarna förbättrats för den havsvandrande öringen (kallas allmänt för havsöring), dels har vattenkvalitén förbättrats på [...]
Läs mer

Abborre

Abborren (Perca fluviatilis) är den vanligaste rovfisken i Lödde- och Kävlingeån. I åns nedre delar är abborren storvuxen och kan vandra ut i havet under sommaren för näringssök. Abborren kan [...]
Läs mer

Gädda

Gädda (Esox lucius) förekommer allmänt längs hela åns sträckning. Den leker på våren under perioden mars till maj. Leken sker på översvämmade stränder och i långgrunda vikar med riklig vegetation.  I [...]
Läs mer
© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde