Havsöring

Öringen (Salmo trutta) förekommer allmänt i Kävlingeån och i dess tillflöden. Under senare år har förutsättningarna förbättrats för den havsvandrande öringen (kallas allmänt för havsöring), dels har vattenkvalitén förbättrats på öringens lek- och uppväxt områden, dels har flera vandringshinder i åtgärdats. Den kan i Kävlingeån nå en vikt av 8 till 9 kg.

Öringen leker under hösten och vintern, från oktober till januari, i strömmande vatten på grus och stenbotten. Den huvudsakliga leken sker i åarnas tillflöden.

Öringungarna stannar ett till två år på uppväxtplatserna därefter vandrar merparten ut till havet, vilket sker i april och maj och öringen kallas då smolt. De öringar som väljer att stanna kvar i åarna och bäckarna under hela sin livscykel kallas allmänt för stationär öring eller bäcköring. Återvandring för lek sker efter ett till tre år i havet. Havsöring fångas främst under våren, januari-april, längs hela fiskevårdområdet. Vanligaste fångstmetoder för havsöring i Kävlinge-Löddeån är spinn- och flugfiske.

Havsöring

    Comments are closed

    © 2024
    Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde