Abborre

Abborren (Perca fluviatilis) är den vanligaste rovfisken i Lödde- och Kävlingeån. I åns nedre delar är abborren storvuxen och kan vandra ut i havet under sommaren för näringssök. Abborren kan nå en vikt runt 2 kg i Kävlingeån.

Abborren leker under våren i slutet av mars och april. Leken sker i vegetationsrika områden där honan fäster rommen på vattenväxter. Abborren är dagaktiv. Grupper av små och mellan stora abborrar jagar oftast tillsammans, de är mycket skickliga jägare på stim av småfisk. Stora exemplar jagar i regel ensamma. På sportfiske fångas vanligen abborren med mete och spinnfiske.

    Comments are closed

    © 2024
    Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde