2. Mynning, södra sidan

Södra sidan av Löddeåns mynningsdel är tillgängligt från land. Här fiskas efter abborre och gädda. Obs! Fiskeförbud i mynningsområdet från 15 september till 30 april.
Gällande allmänna fiskeregler vid fiske i havet och mynningsområdet. Fiskeplatsen är belägen i naturreservat.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde