11. Krutmöllan

Fiskeplatsen är nedströms bron vid Krutmöllan, fiske sker efter mört, sarv, abborre och gädda. Observera fiskeförbudet vid Krutmöllan på båda sidor om ån från bron och uppåt.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde