4. Borgeby

På Löddeåns södra sida vid Borgeby ligger fiskeplats 4 som är en bra plats för åns stora abborrar och gäddor.

© 2023
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde