Välkommen att fiska i Löddeån-Kävlingeån

Senaste inläggen från fiskevårdsområde Lödde- och Kävlingeån:

Lax i Kävlingeån 2015

Vid elfiske i Bråån (18/9) fångades ett flertal laxungar (årsungar kläckta våren 2015). Vid fisket fångades även mycket rikligt med öring, elritsa, grönling och sandkrypare. Läs rapporten Öring (överst) och [...]
Läs mer

Lyckad lek för abborren 2015

Vid årets nätprovfiske i Löddeåns nedre delar fångades 12 fiskarter, vanligast var abborre, mört och löja. Jämförelse med fisket 2013 och 2014 var mönstret motsvarande med fler fiskar i åns [...]
Läs mer

Öring vid provfiske

Vid provfiske i en mindre bäck öster om Löddeköpinge fångades ett flertal årsungar av öring nedströms ett partiellt vandringshinder. Uppströms i bäcken erhölls endast en öring, vilken var större och kläckt [...]
Läs mer

Fiskets Dag 16 maj

Glada och ivriga fiskare i alla åldrar strömmade till längs Kävlingeån vid Måsängen denna lite lätt gråmulen dag. Från bryggan hördes skratt och rop när små mörtar och löjor drogs [...]
Läs mer

Protokoll fiskestämma 2015

Den 27 april avhölls årets fiskestämma på Kryddgården i Löddeköpinge. Till stämman hade representanter från Höje å fiskevårdsområde bjudits in. Efter stämman utbyttes erfarenheter mellan Höje å och Lödde- Kävlingeåns [...]
Läs mer

Fiskets Dag Kävlingeån 2015

Kävlingeåns – Löddeåns fiskevårdsområde inbjuder ungdomar och familjer till en dags fritt fiske längs Kävlingeåns stränder den 16 maj kl. 10 – 15. Tipsrunda arrangeras med fina priser. Möjlighet att låna [...]
Läs mer
© 2023
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde