Välkommen att fiska i Löddeån-Kävlingeån

Senaste inläggen från fiskevårdsområde Lödde- och Kävlingeån:

Samråd projekt Rinnebäck

Kävlingeåns-Löddeåns FVO inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för anläggande av ett omlöp samt biotopvårdsåtgärder vid Rinnebäcks Mölla. [...]
Läs mer

Stämma 2019

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 25 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet (verksamhets berättelse 2018). Fiskekort priserna har höjts från år 2018, till 50 kr [...]
Läs mer

Fiskestämma 2019

Medlemmar i  Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområdesförening kallas till ordinarie fiskstämma på Villa Aquila, Södra Vallgatan 10 i Kävlinge. Torsdagen den 25:e april, kl. 18.30
Läs mer
© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde