Välkommen att fiska i Löddeån-Kävlingeån

Senaste inläggen från fiskevårdsområde Lödde- och Kävlingeån:

Öring vid provfiske

Vid provfiske i en mindre bäck öster om Löddeköpinge fångades ett flertal årsungar av öring nedströms ett partiellt vandringshinder. Uppströms i bäcken erhölls endast en öring, vilken var större och kläckt [...]
Läs mer

Fiskets Dag 16 maj

Glada och ivriga fiskare i alla åldrar strömmade till längs Kävlingeån vid Måsängen denna lite lätt gråmulen dag. Från bryggan hördes skratt och rop när små mörtar och löjor drogs [...]
Läs mer

Protokoll fiskestämma 2015

Den 27 april avhölls årets fiskestämma på Kryddgården i Löddeköpinge. Till stämman hade representanter från Höje å fiskevårdsområde bjudits in. Efter stämman utbyttes erfarenheter mellan Höje å och Lödde- Kävlingeåns [...]
Läs mer

Fiskets Dag Kävlingeån 2015

Kävlingeåns – Löddeåns fiskevårdsområde inbjuder ungdomar och familjer till en dags fritt fiske längs Kävlingeåns stränder den 16 maj kl. 10 – 15. Tipsrunda arrangeras med fina priser. Möjlighet att låna [...]
Läs mer

Vårsol

Nu kommer våren för fullt efter en lång seg höst-vinter, mest regn och blåst. Fisket har under tidig vår varit ganska så bra i Kävlingeån med en hel del blank [...]
Läs mer

Fiskestämma 2015

Fiskerättsinnehavarna i Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde kallas härmed till ordinarie fiskestämma på Kryddgården i Löddeköpinge (Landskronavägen, ca 1 km norr om Löddeköpinge vid Löddeköpinge plantskola). Måndagen den 27:e april, kl 19.00
Läs mer
© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde