Författare: Anders

Vårsol

Nu kommer våren för fullt efter en lång seg höst-vinter, mest regn och blåst. Fisket har under tidig vår varit ganska så bra i Kävlingeån med en hel del blank [...]
Read more

Fiskestämma 2015

Fiskerättsinnehavarna i Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde kallas härmed till ordinarie fiskestämma på Kryddgården i Löddeköpinge (Landskronavägen, ca 1 km norr om Löddeköpinge vid Löddeköpinge plantskola). Måndagen den 27:e april, kl 19.00
Read more

Vatten- och fiskemuseum Kävlingeån

Svenska Lax- och Laxöringföreningen startade under 1940-talet ett omfattande vatten- och fiskevårdsprojekt i Kävlingeån. Arbetet genomfördes inom hela avrinningsområdet med syfte att återställa naturliga miljöer för vattenlevande organismer, vilket bl. [...]
Read more

Fiskets Dag 2014

Under en klarblå himmel med vårglad sol kom ungdomar, familjer och barn till årets fiskehändelse vid Kävlingeån. Det provades på fiske från bryggan, nästan alla fick fisk, inga stora men [...]
Read more

Fiskestämma 2014

Medlemmar och funktionärer i Kävlingeåns- Löddeåns fiskevårdsområdesförening kallas till ordinarie fiskestämma på kommunhuset i Kävlinge, måndagen den 28 april kl 19.00. Ärenden enligt stadgarna. Styrelsen önskar er välkomna.
Read more

Fiskets Dag i Kävlingeån 26 april

Kävlingeåns – Löddeåns fiskevårdsområde inbjuder ungdomar och familjer till en dags fritt fiske längs Kävlingeåns stränder den 26 april kl. 10 – 15. Invigning av fiskestig och tipsrunda arrangeras. Möjlighet [...]
Read more

Protokoll fiskestämma 2013

Den 29 april avhölls årets fiskestämma på kommunhuset i Kävlinge. Efter stämman informerade Elisabeth Öhgren om Leaderprojektet Lundaland och om kommande samarbete med fiskevårdsområdet i Kävlingeån. Avslutningsvis redogjorde Andres Eklöv [...]
Read more

Sen vår

Idag är det den 25 mars och isen ligger fortfarande längs kanterna och på åns lugnare partier. Alla väntar på den efterlängtade våren som försvann. I början av mars när [...]
Read more

Januari 2013

I början av året kom milt väder och snösmältning, detta gav höga flöden och goda förutsättningar för ett bra havsöringsfiske. Flera fina blanka fiskar fångades dessa dagar innan kylan åter [...]
Read more
© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde