Napp å Nytt – Löddeå och Kävlingeå

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse Kävlinge o Löddeåns fiskevårdsområde FVO 2020 År 2020 startade i stor positiv anda, trots länsstyrelsens negativa inställnig till våra åtgärder för Rinnebäck. Samrådsmöte 31/1, öppet för allmänheten avseende tillståndsansökan [...]
Läs mer

Stämma för 2020

Förra årets fiskestämma flyttades fram till ett säkrare datum. Nu när vi är inne i tredje vågen så hölls stämman digitalt (Stämma 2020). Lennart Bengtsson höll i mötet och redogjorde [...]
Läs mer

Fiskestämma 2020

Hoppas att ni håller er friska. På grund av corona-viruset har styrelsen beslutat att skjuta upp årets fiskestämma. Stämman kommer att hållas till hösten. Tid kommer att meddelas i god tid.
Läs mer

Samråd projekt Rinnebäck

Kävlingeåns-Löddeåns FVO inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för anläggande av ett omlöp samt biotopvårdsåtgärder vid Rinnebäcks Mölla. [...]
Läs mer

Stämma 2019

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 25 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet (verksamhets berättelse 2018). Fiskekort priserna har höjts från år 2018, till 50 kr [...]
Läs mer
© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde