Napp å Nytt – Löddeå och Kävlingeå

Samråd projekt Rinnebäck

Kävlingeåns-Löddeåns FVO inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för anläggande av ett omlöp samt biotopvårdsåtgärder vid Rinnebäcks Mölla. [...]
Läs mer

Stämma 2019

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 25 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet (verksamhets berättelse 2018). Fiskekort priserna har höjts från år 2018, till 50 kr [...]
Läs mer

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för 2018 presenteras nu inför vårens stämma som kommer att ske den 25 april, mer information kommer längre fram. Under mars var det ett rejält högvatten upp mot 60 [...]
Läs mer

Fiskestämma 2019

Medlemmar i  Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområdesförening kallas till ordinarie fiskstämma på Villa Aquila, Södra Vallgatan 10 i Kävlinge. Torsdagen den 25:e april, kl. 18.30
Läs mer
© 2023
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde