Kategori: Napp å Nytt

Dom Rinnebäck 2021

Sid 1 (29)VÄXJÖ TINGSRÄTTMark- och miljödomstolenDOM2021-09-27meddelad i Växjö Mål nr M 6195-20Dok.Id 594472Postadress Besöksadress Telefon Telefax ExpeditionstidBox 81351 03 VäxjöKungsgatan 8 0470-560 100 måndag – fredagE-post: mmd.vaxjo@dom.se 08:00–16:00www.domstol.se/vaxjo-tingsratt PARTERSökandeKävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområdesförening, [...]
Read more

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse Kävlinge o Löddeåns fiskevårdsområde FVO 2021 År 2021 startade i stor osäkerhet angående Corona pandemin, många arbetsplatser stängde ner och många jobbade hemifrån. Mycket av företagens arbete utfördes via [...]
Read more

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse Kävlinge o Löddeåns fiskevårdsområde FVO 2020 År 2020 startade i stor positiv anda, trots länsstyrelsens negativa inställnig till våra åtgärder för Rinnebäck. Samrådsmöte 31/1, öppet för allmänheten avseende tillståndsansökan [...]
Read more

Stämma för 2020

Förra årets fiskestämma flyttades fram till ett säkrare datum. Nu när vi är inne i tredje vågen så hölls stämman digitalt (Stämma 2020). Lennart Bengtsson höll i mötet och redogjorde [...]
Read more

Fiskestämma 2020

Hoppas att ni håller er friska. På grund av corona-viruset har styrelsen beslutat att skjuta upp årets fiskestämma. Stämman kommer att hållas till hösten. Tid kommer att meddelas i god tid.
Read more

Samråd projekt Rinnebäck

Kävlingeåns-Löddeåns FVO inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för anläggande av ett omlöp samt biotopvårdsåtgärder vid Rinnebäcks Mölla. [...]
Read more

Stämma 2019

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 25 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet (verksamhets berättelse 2018). Fiskekort priserna har höjts från år 2018, till 50 kr [...]
Read more
© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde