Kallelse fiskestämma

Till
Medlemmar i Kävlingeåns-
Löddeåns FVOF, m.fl.FISKESTÄMMA

med

Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområdesförening.


Medlemmarna i Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområdes-förening kallas till ordinarie fiskestämma på Villa Aquila, Södra Vallgatan 10 i Kävlinge, onsdagen den 24 april kl. 18.30.


Ärenden enligt stadgarna.

Styrelsen


Ev avsägelser snarast till valberedningens ordf, Kristofer Olsson, Tel: 0703-057305

    Comments are closed

    © 2024
    Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde