Gädda

Gädda (Esox lucius) förekommer allmänt längs hela åns sträckning. Den leker på våren under perioden mars till maj. Leken sker på översvämmade stränder och i långgrunda vikar med riklig vegetation.  I åns nedre delar kan gäddan under sommarhalvåret vandra ut i havet. Detta medför bra näringsförhållanden vilket kan vara en förklaring till att det finns så många stora gäddor i åns nedre delar. Gäddan kan nå en vikt runt 20 kg i Kävlinge- och Löddeån.

Gädda

Gädda är dagaktiv, men jagar ofta i skymning och gryning. Den jagar ensam och står gärna och lurar i anslutning till skyddande vegetation. Gäddan fångas med mete, spinnfiske och flugfiske. Bra fiskplatser för åns större gäddor är åns nedre delar nedströms E6:an.

Inom fiskevårdsområdet är gäddor längre än 1 m fredade och måste återutsättas.

Gädda

    Comments are closed

    © 2024
    Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde