Invigning av Viltvatten-våtmark vid Ådalen 11 april

Under 2018 restaurerades en igenväxt damm som anlades som ett viltvatten för ca 30 år sedan. Dammen var före restaureringen helt igenväxt och utloppet från viltvattnet utgjorde ett partiellt vandringshinder för fisk. Under sommaren 2018 rensades dammen och vandringshindret åtgärdades, vilket genomfördes på initiativ från fiskevårdsområdet.

Torsdagen den 11 april kommer Kävlingeåns och Löddeåns fiskevårdsområde att inviga det restaurerade viltvattnet. Finansiering av projektet har skett med bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta och Kävlingeåns vattenråd samt med medel från Kävlingeåns-Löddeåns fvo. Inbjudan

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde