Fiskestämma 2014

Medlemmar och funktionärer i Kävlingeåns- Löddeåns fiskevårdsområdesförening kallas till ordinarie fiskestämma på kommunhuset i Kävlinge, måndagen den 28 april kl 19.00. Ärenden enligt stadgarna. Styrelsen önskar er välkomna.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde