Författare: Anders

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för 2018 presenteras nu inför vårens stämma som kommer att ske den 25 april, mer information kommer längre fram. Under mars var det ett rejält högvatten upp mot 60 [...]
Read more

Fiskestämma 2019

Medlemmar i  Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområdesförening kallas till ordinarie fiskstämma på Villa Aquila, Södra Vallgatan 10 i Kävlinge. Torsdagen den 25:e april, kl. 18.30
Read more
Viltvatten

Restaurering av viltvatten-våtmark vid Ådalen

En mindre bäck avvattnar ett område Söder om Löddeköpinge, i dess nedre delar rinner bäcken genom en mindre damm, vilken anlades som viltvatten för ca 30 år sedan. Dammen var före restaureringen [...]
Read more

Provfiske 2018

Provfiske har utförts i Löddeån- och Kävlingeåns nedre delar under perioden 2013 – 2018. Syftet med fisket har varit att öka kunskapen om fiskfaunans sammansättning och förändring i tid i [...]
Read more

Stämma 2018

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 26 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet (verksamhetsberättelse 2017). Fiskekort priserna har höjts från år 2018, till 50 kr för [...]
Read more

Fiskestämma 2018

Medlemmar i  Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområdesförening kallas till ordinarie fiskestämma på Villa Aquila, Södra Vallgatan 10 i Kävlinge. Torsdagen den 26:e april, kl. 18.30
Read more

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse för 2017 presenteras nu inför vårens stämma som kommer att ske den 26 april, mer information kommer längre fram. Nu är det högvatten i Kävlingeån som svämmar över på ängar [...]
Read more

Stämma 2017

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 26 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet. Beslöts att fiskekort priserna ska höjas från år 2018, till 50 kr [...]
Read more

Fiskestämma 2017

Medlemmar i  Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområdesförening kallas till ordinarie fiskestämma på Villa Aquila, Södra Vallgatan 10 i Kävlinge. Onsdagen den 26:e april, kl. 18.30 Verksamhetsberättelse för 2016
Read more
© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde