Vintern tar ett stadigt grepp

Nu lägger sig isen över ån. Ån är öppen på några få platser där ån strömmar på lite mer. Var ytterst försiktig om ni går ut på isen, det är inte att rekommendera då isen kan vara mycket tunn på vissa partier. I helgen var det ett stort reportage i Sydsvenskan om Löddeån och Kävlingeån. B.l.a. skrevs det om ett den fantastiska gädda som Åke Nilsson fångade i ån 1989. Den vägdes till 21,45 kg, men godkändes tyvärr aldrig som svenskt rekord. Vidare skrivs det om gäddforskaren Olof  Engstedt som föreslår att det bör anläggas “gäddfabriker” i våtmarker intill ån.

Kävlingeån feb-121
© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde