Vatten- och fiskemuseum Kävlingeån

Svenska Lax- och Laxöringföreningen startade under 1940-talet ett omfattande vatten- och fiskevårdsprojekt i Kävlingeån. Arbetet genomfördes inom hela avrinningsområdet med syfte att återställa naturliga miljöer för vattenlevande organismer, vilket bl. a. utfördes genom att restaurera vattenbiotoper och strandzoner med trädplanteringar. Ett av slutmålen var att lax åter skulle vandra upp i Kävlingeån för lek och utgöra en stor resurs för samhället.

I slutet av 1940-talet skapade föreningen ett vatten- och fiskemuseum på Håstadmölla som då var en etablerad undersökningssanstalt i södra Sverige.

MuseumWebb3

Under 2014 har museet restaurerats för att utgöra en kunskapskälla för andra personer, föreningar och skolklasser som har intresse för vatten, fisk och miljö.

Förfrågan om visning ta kontakt med Anders Eklöv eklov[at]fiskevard.se Infoblad

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde