Restaurering av viltvatten-våtmark vid Ådalen

En mindre bäck avvattnar ett område Söder om Löddeköpinge, i dess nedre delar rinner bäcken genom en mindre damm, vilken anlades som viltvatten för ca 30 år sedan. Dammen var före restaureringen helt igenväxt och utloppet från viltvattnet utgjorde ett partiellt vandringshinder för fisk. Under sommaren 2018 rensades dammen och vandringshindret åtgärdades, vilket genomfördes på initiativ av fiskevårdsområdet.  Finansiering av projektet har skett med bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta och Kävlingeåns vattenråd samt med medel från Kävlingeåns-Löddeåns fvo. Rapport om projektet finns här.

Viltvatten
© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde