Provfiske 2018

Provfiske har utförts i Löddeån- och Kävlingeåns nedre delar under perioden 2013 – 2018. Syftet med fisket har varit att öka kunskapen om fiskfaunans sammansättning och förändring i tid i åns nedre delar. Totalt har 17 olika fiskarter registrerats.

Sammanfattningsvis visar provfisket på att fiskfaunan sammansättning varierar mellan de undersökta åren. Arter som dominerar i åns nedre delar är mört, abborre och id. För abborre var 2015 ett bra år med riklig förekomst av årsungar, vilket ger en stark årskull som medför fler större abborrar kommande år.

Rapport finns här

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde