Protokoll fiskestämma 2015

Den 27 april avhölls årets fiskestämma på Kryddgården i Löddeköpinge. Till stämman hade representanter från Höje å fiskevårdsområde bjudits in. Efter stämman utbyttes erfarenheter mellan Höje å och Lödde- Kävlingeåns fiskevårdsområden, fiskeregler, kortpriser, upplåtelse av fiske mm diskuterades. Avslutningsvis redogjorde Andres Eklöv om utförda fiskundersökningar under 2014. Stämmoprotokollet finns här.
Protokoll – fiskestämma

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde