Öring vid provfiske

Vid provfiske i en mindre bäck öster om Löddeköpinge fångades ett flertal årsungar av öring nedströms ett partiellt vandringshinder. Uppströms i bäcken erhölls endast en öring, vilken var större och kläckt våren 2014. Andra fiskar som fångades nedströms vandringshindret var småspigg, storspigg och ål.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tydligt är att kulverten har utgjort vandringshinder för havsöring hösten 2014, men att fisk kan passera vissa år, troligt höstar med höga flöden. Det föreslås därför att vandringshindret åtgärdas med uppbyggnad nedströms kulvert med block för att underlätta fiskens vandring. Preliminär rapport.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde